Spring til indhold

Borups Allé (Bispebjerg)

Vejen er opkaldt efter borgmester i København Ludvig Christian Borup (1836-1903).

Borups Alle. Foto af Mogens Falk-Sørensen, Stadsarkivets fotografiske Atelier, 1960 (Københavns Stadsarkiv CC-BY).

Han medvirkede til at indlemme omliggende kommuner i København omkring år 1900, bl.a. Brønshøj, som vejen fører ud til. Det var bl.a. herude, at Københavns Kommune i Borups borgmestertid købte jord til fremtidig byudvikling.

Vejen er anlagt i flere etaper. Den kaldtes indtil 1904 Nordvestvej. Det var navnet på Rantzausgade, som Borups Allé er forlængelsen af.

I 1923 blev der med Poul Baumann (1878-1963) som arkitekt bygget en blok med især lidt større lejligheder mellem Vibevej og Mågevej. De fik navnet Grønnegården.

Længere oppe ad Borups Allé var der omkring 1918 bygget en lang karré, hvor Anton Rosen (1859-1928) tegnede sin del.

Oprindeligt havde lejlighederne forhaver ud mod Borups Allé, men på grund af udvidelse af vejen, er de senere nedlagt.

Også Holger Jacobsen (1876-1960) tegnede en lejlighedsblok, der er karakteristisk ved den indskudte 2. sal og de høje, åbne porte ind til gården. Portene skyldes, at indgangsdørene til opgangene lå i gården.

I 1960 blev Borups Allé bygget om til en motorgade og ført under det komplicerede kryds ved Frederikssundsvej i en tunnel.