Spring til indhold

Knippelsbrogade


Gaden er opkaldt efter Knippelsbro, der siden begyndelsen af 1600-tallet har skabt forbindelsen mellem Christianshavn og Slotsholmen.

På hjørnet af Torvegade, hvor nu Nordeas kontorbygninger ligger, lå tidligere Det Vestindisk-Guinesiske Kompagnis bygning, hvor man bl.a. raffinerede det sukker, der kom fra Vestindien.

Den blev opført i 1730’erne i røde sten, og blev derfor kaldt for ”Den røde gård”. Den blev revet ned i 1912.

Christianshavn set fra Børsgraven - H G F Holm RES

Bygningerne ses til venstre på H. G. F. Holms akvarel (herover), der viser Knippelsbrogade set fra Børsen.

Kompagniet stod – som navnet siger – for handelen på de dengang danske øer i Vestindien, og på guineakysten i Afrika.

Det blev oprettet 1625, og fik kongeligt privilegium i 1671 til at kolonisere, drive handel og administrere de danske kolonier på kongens vegne. Selskabet fik eneret på sukkerraffinering inden for kongeriget og dets kolonier.

Selskabet havde desuden hovedansvaret for den danske slavehandel fra Guldkysten til Karibien.

I 1754 opløste staten selskabet og stod derefter selv for aktiviteterne på kolonierne.

Fra 1950’erne og frem blev der på stedet opført en række kontor- og administrationsbygninger og i 1962 opførtes det såkaldte ”Ørkenfort” ved Knippelsbro som administrationsbygning for Burmeister & Wains skibsværft.

Gaden er i dag delt i to dele, hhv. nord og syd for Torvegade. Den nordlige del hed tidligere Brogade, og førte trafikken fra Knippelsbro til Christianshavn. I dag er Knippelsbrogade udelukkende præget af nyere byggeri.

dsc_0225-res