Spring til indhold

Regensen

I 1569 stiftede kong Frederik den 2. et såkaldt kommunitet, der skulle være til støtte for fattige studerende ved Københavns Universitet.

I Krystalgade havde kommunitet en gård, hvor en del af studenterne boede og også i Nørregade var en kommunitetsbygning.

Det var dog kong Christian den 4, der tog initiativ til at anlægge et egentligt kollegium i København. I 1623 lod han opføre et bygningskompleks på hjørnet af Store Kannikestræde og Købmagergade som fribolig for 100 studenter. Det fik det latinske navn Collegium domus regiæ – og heraf kommer formentlig den lidt mere mundrette betegnelse: Regensen.

regensen-efter-trap4
Regensen brændte i 1728, men blev genopført i nogenlunde samme stil, dog kun med tre fløje i stedet for de oprindelige fire.

I dag er der ud mod Store Kannikestræde bevaret dele af det oprindelige bygningsværk, og det er en af de ældste bevarede boliger i København.

Ud mod Købmagergade havde Regensen sin egen kirkebygning, selv om Trinitatis Kirke lige overfor egentlig var kirke for Universitetet.

Facaden mod gaden blev ændret i begyndelsen af 1900-tallet, da den nuværende buegang blev bygget for at aflaste den stærkt trafikerede Købmagergade. På billedet herover ses fløjen mod Købmagergade før ombygningen.

dsc_0419-res
På Regensens mur mod Store Kannikestræde sidder Københavns Universitets segl. Det viser kong Christian den 3., der regerede i året 1537, da universitetet blev genindviet efter Reformationen.