Spring til indhold

Takkeladsvej

Vejen har navn efter de store magasinbygninger, som Flåden brugte til at opbevare “takkelage”, dvs. master, ræer og tovværk.

Navnet findes på Holmen også i Takkelloftvej.

Ved vejen ligger én af Holmens ældste, bevarede bygninger. Det er Vestre Takkelagehus (herunder), der blev opført omkring 1729 og var tegnet af Johan Conrad Ernst.

Det vestre takkeladshus (herover) blev i midten af 1850’erne gennemskåret af Holmens interne jernbane, og huset er derfor delt i to.

Bygningen er fredet.

Vinkelret på takkelagehuset ligger den såkaldte Haarbankerbod, som blev brugt til at tjære tovværk til skibene.

Det østre takkelagehus ligger på Spanteloftvej.