Spring til indhold

P. Løwenørns Vej

Poul Løwenørn (1751-1826) var søofficer og drivkraften i oprettelsen af den danske fyrvæsen og etableringen af et søkortarkiv.

Poul Løwenørn. Udført af G. Bæhrenstecher. (Det Kgl. Bibliotek).

P. Løwenørns Vej blev navngivet i 1996. Der er ikke offentlig adgang til vejen.