Spring til indhold

Kristkirken

Kristkirken ligger ved Enghave Plads.

Kirken blev opført i 1898 og er tegnet af arkitekten Otto Valdemar Koch (1852-1902).

Byggestilen er italiensk inspireret og indgangen er gennem en loggia. Det markante tårn, som er 54 meter højt, minder om tårne på norditalienske kirker fra middelalderen.

Ved foden af tårnet sidder symboler for evangelisterne, som er udført af Th. Bærentzen.

Kirken kaldtes også for “Præsternes Kirke”, fordi byggeriet bl.a. blev finansieret af midler, der blev samlet ind blandt de danske præster.

Det var den fynske præst, Th. Løgstrup, der fik idéen til indsamlingen, som gav 142.000 kr.

I begyndelsen kaldtes kirken blot for “Kirken i Dybbølsgade”, formentlig fordi den ligger for enden af denne gade.

Kirkens altertavle er udført af Axel Helsted. Døbefonten er fra middelalderen og stammer fra Virring Kirke i Jylland. Den siges dog at have stået i en præstegårdshave og fungeret som drikketrug for kreaturer.

Kirken fik i 1900 sit eget sogn, der blev udskilt fra Matthæus Kirkes sogn. I 1915 var der hele 15.000 indbyggere i Kristkirkens sogn.

Kristkirken er forbundet med naboejendommen ved siden af ved en flot portal.