Spring til indhold

Degnemose Allé

Degnemosen kendes fra 1780’erne, men hvordan den har fået sit navn, ved vi ikke.

Degnemosen er en naturlig sø, som har stået i forbindelse med Louisehullet i Brønshøjparken og måske Utterslev Mose. Degnemosen var i midten af 1800-tallet dobbelt så stor som i dag.

I 1920’erne var en del af området udlagt til kolonihaver, og fra 1939 blev parken omkring Degnemosen åbnet for publikum.

Den nordligste del af Degnemose Allé tættest på Frederikssundsvej (Brønshøj) blev anlagt omkring 1900. Denne del hed i begyndelsen H. P. Larsens Vej.

Den sydlige del blev anlagt omkring 1910 og hed Degnemose Allé fra starten.

Omkring 1905 begyndte opførelsen af villaer i området, som fik navnet “Villabyen i Brønshøj”, fordi det var den første af sin slags.

Ved krydset med Frederikssundsvej lå fra 1953 til begyndelsen af 1970’erne en vendesløjfe for sporvognene.