Spring til indhold

Bryggervangen

I 1500-tallet blev jorden i dette område brugt af de københavnske bryggerier, som dyrkede korn til ølbrygning.

Vejen er dog ikke så gammel, for den blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet og gradvist forlænget mod nord.

Den nordligste del hed i starten Frijsenborg Allé. Navnet blev ændret i 1959.

I den nordligste ende af Bryggervangen ligger Kildevældskirken.

Overfor kirken blev der i 1918 opført en stiftelse, der hed Frederik den VIII’s Minde. Det er en anseelig bygning, der blev bekostet af indehaveren af firmaet Teilmann Vine. Stiftelsen er tegnet af arkitekten Alfred Thomsen og er et trefløjet anlæg. Bebyggelsen har i alt næsten 200 lejligheder.

Frederik den VIIIs Minde. Foto af Peter Elfelt 1925 (København Museum),

J. C. Teilmanns enke opførte desuden i 1931 stiftelsen Olga og J. C. Teilmanns Minde, der ligger på gadens modsatte side ud mod den lille vej Bag KIldevældskirken.

Ved Sankt Kjelds Plads ligger beboelsesejendommen Kirstineberg Altanhus, der blev opført i 1934 med Thor Beenfeldt (1878-1954) som arkitekt.