Spring til indhold

Børsgade


Hvor gaden løber, var der i 1600-tallet var en dæmning, der førte til Knippelsbro.

Langs gaden gik Børsgraven, hvor skibe kunne sejle helt op til Børsen med varer. Børsbygningen blev opført omkring 1620, men først ca. 1860 blev gaden navngivet officielt.

Tidligere kaldtes gaden for Under Børsen og Nybørs efter husrække med syv ejendomme (“De syv søstre”) der lå mellem Børsen og Knippelsbro. De var indrettet til købmandsgårde med pakhuse, hvor varerne kunne leveres direkte til kajen.

Selv om en historie fortæller, at det var brofogeden på Knippelsbro, der byggede husene til sine syv døtre, er forklaringen dog den, at hele rækken blev opført af rentemester Henrik Müller. Ét af husene blev revet ned i 1868, og så var der seks søstre tilbage.

Husrækken “De seks søstre” blev revet ned i slutningen af 1800-tallet og 1901 erstattet af en meget stor bygning for Privatbanken, tegnet af arkitekten Axel Berg.

Privatbanken var oprettet i 1857 og lå fra starten på Amagertorv, men fik lokaler i selve børsbygningen, indtil den prægtige bankbygning blev opført ved siden af.

Selv om arkitekten bedyrede, at bygningen ikke skulle overskygge Børsen ved siden af, blev den dog temmelig mastodontisk.