Spring til indhold

Provstevej

Vejene i denne del af Bispebjerg-bydelen er opkaldt efter embeder og stillingsbetegnelser.

Provstevej hed blev anlagt i 1870’erne og hed indtil 1930 Carolinevej. Den var muligvis opkaldt efter en person i kongehuset. I starten var vejen blot et stikvej til Frederikssundsvej.

I de første år var her kun spredt bebyggelse.

I 1880’erne lå der en station for gendarmkorpset på hjørnet af Provstevej og Thorasvej