Københavns Idrætspark

Fra 1911 etablerede Københavns Kommune et idrætsanlæg på en del af Østre Fælled.

Det var en del af planerne for Fælledparken, der var anlagt nogle år før.

Begyndelsen var dog beskeden, for anlægget bestod de første år udelukkende af boldbaner, som Boldklubben af 1893 havde lejet.

Den første bygning i idrætsparken var den centrale tribune ved fodboldbanen, som var kombineret med klublokaler for de klubber, der brugte banerne her og i Fælledparken.

I 1911 opførtes en tennishal og en hockeyhal og året efter anlagdes atletikbanen.

I 1914 tog man det store idrætshus i brug. Det blev tegnet af arkitekten Søren Lemche og indeholdt træningslokaler til brydning, boksning, fægtning m.m. samt sale til gymnastik og håndbold.

I 1926 blev der opført en indgangsbygning ud mod Østerbrogade. Her var der bl.a. skydebaner, restaurant og biograf.

I slutningen af 1920’erne stod en svømmehal færdig og den var ligesom indgangsbygningen tegnet af arkitekterne Frederik Vilhelm Hvalsøe (1883‐1958) og Arthur Wittmack (1878‐1965).

Indenfor i svømmehallen er en fontæne udført af Jean Gauguin med titlen “Havhesten”. Der er desuden to broncefigurer, udført af E. Utzon-Franck, og en indgangsportaler med figurer af Axel Poulsen.

I 1930’erne rejstes en tribune mellem fodboldbanen og cricketbanen. I 1955 kom endnu en tribune til, så kapaciteten til fodboldkampe kom op på 39.000 tilskuere.

Over porten sidder skulpturen “Ved målet”, der er udført af billedhuggeren Alfred Boucher (1850-1934).

Billedhuggeren Ernst Mritz Geyger har udført statuen “Bueskytten”, der står bag idrætsparkens indgangsbygning.

Idrætsanlægget bestod, foruden bold- og atletikbaner, af træningssale, en tennishal, en badeanstalt, svømmehal m.m.

Idrætshuset Gunnar Nu Hansens Plads er tegnet af arkitekten Søren Lemke og bygget omkring 1912.

I 1955 blev idrætsparken ombygget, så den fik overdækket tribune og lysanlæg. Nu blev der plads til op til 50.000 tilskuere. Der blev desuden anlagt en skøjtebane, hvor vandet kunne fryses til is, så man kunne løbe på skøjter, selv om det ikke var frostvejr.

I 1992-93 blev Idrætsparken ombygget til et stadion ved Per Henrik Lings Allé med plads til omkring 38.000 tilskuere.