Spring til indhold

Bag Søndermarken

Vejen blev anlagt i 1930’erne og følger den sydlige kant af Søndermarken.

Det første stykke ved Valby Langgade, var tidligere adgangsvej til et gartneri, og hed Klemmen og senere Valbyvej.

På hjørnet af Valby Langgade lå indtil 1930’ere traktørstedet Korups Have.

I den vestlige del af Bag Søndermarken ligger en bebyggelse med ældreboliger, som har fået navnet Brevduebanen. Navnet skyldes, at der fra 1930’erne til 1990 lå en væddeløbsbane, hvor man kunne spille på brevduer.

Punkthusene i Brevduebanen er tegnet af arkitekten Gehrdt Bornebusch (1925-2011) og opført omkring 1992.