Spring til indhold

Ordruphøjvej

Vejen fik i 1911 navn efter landstedet Ordrupshøj. Dets navn stammer fra en oldtidshøj.

Tidligere hed den sydligste del Asylvej.

Ordrupshøj blev opført omkring 1798 af grosserer Peter Erichsen. Han var bror til storkøbmanden Erich Erichsen, der havde Erichsens Palæ på Kongens Nytorv.

Udsnit af kort over Ordrupshøj 1809 (Nationalmuseet). Landstedet Ordrups ligger til højre, mens avlsgården Orderupdal er lige under midten. Søen er den nuværende Ellemose. Nederst til højre oldtidshøjen Ordrupshøj.

I sommeren 1839 boede digteren Adam Oehlenschläger på Ordrupshøj.

I 1860 blev landstedet købt af bogtrykkeren Carl Berling (1812-1871). Han fik opført en ny hovedbygning, der blev tegnet af arkitekten H. C. Stilling (1815-1891).

Berling omdannede også den tilhørende avlsgård, Ordrupdal, til en gæstebolig, som han døbte Dorthelyst. Gården har givet navn til Ordrupdalvej.

Carl Berling døde på Ordrupshøj og blev bisat i et mausoleum i parken.

I 1942 blev Ordrupshøj omdannet til et spædbørnshjem. I dag er ejendommen revet ned.

På Ordruphøjvej 1 lå fra 1930 børnehjemmet Dohns Minde, der blev oprettet af Foreningen af 22. april 1882Jomsborgsvej i Hellerup.