Enghave Plads

Pladsen er anlagt i slutningen af 1890’erne og har navn efter Enghavevej, som passerer forbi den.

Ved Enghave Plads ligger Kristkirken, der blev opført i 1898. Kirken er tegnet af arkitekten Otto Valdemar Koch (1852-1902). Kirken fik i 1900 sit eget sogn, der blev udskilt fra Matthæus Kirkes sogn.

Enghave Plads med Kristkirken. Foto af Holger Damgaard (Det Kgl. Bibliotek)
Enghave Plads med Kristkirken. Foto af Holger Damgaard (Det Kgl. Bibliotek)

Kirken kaldtes også for “Præsternes Kirke”, fordi byggeriet bl.a. blev finansieret af midler, der blev samlet ind blandt de danske præster.

På Enghave Plads blev der i 1892 opført Enghave Plads Skole, der var tegnet af arkitekten Ludvig Fenger.

Peter Hansens maleri "Legende børn Enghaveplads".1907-08. Tilhører SMK
Peter Hansens maleri “Legende børn Enghaveplads”.1907-08. Tilhører SMK.