Springforbivej

Navnet Springforbi hentyder måske til en kro, der lå her.

Kroen havde ikke det bedste omdømme, så man rådede andre til at “springe forbi” den og fortsætte til kroen i Vedbæk, som var bedre.

En anden forklaring på navnet lyder dog, at kroen netop hed “Spring-ikke-forbi”, hvad der var en anbefaling.

En tradition lyder, at kroen i Springforbi tidligere lå i den nedlagte landsby Stokkerup i Jægersborg Dyrehave, men det er næppe sandsynligt.

I 1897 blev der anlagt et trinbræt på jernbanen mellem København og Helsingør ved Springforbi. Det blev nedlagt igen i 1968.

Ved Springforbivej står en mindesten for forstmanden Adolf Oppermann (1861-1931). Stenen står ud for den ejendom, som i en årrække var hjemsted for Statens Forstlige Forsøgsvæsen.