Spring til indhold

Springforbivej

Navnet Springforbi hentyder måske til en kro, der lå her.

Kroen havde ikke det bedste omdømme, så man rådede andre til at “springe forbi” den og fortsætte til kroen i Vedbæk, som var bedre.

En anden forklaring på navnet lyder dog, at kroen netop hed “Spring-ikke-forbi”, hvad der var en anbefaling.

En tradition lyder, at kroen i Springforbi tidligere lå i den nedlagte landsby Stokkerup i Jægersborg Dyrehave, men det er næppe sandsynligt.

I 1897 blev der anlagt et trinbræt på jernbanen mellem København og Helsingør ved Springforbi. Det blev nedlagt igen i 1968.

Ved Springforbivej står en mindesten for forstmanden Adolf Oppermann (1861-1931). Stenen står ud for den ejendom, som i en årrække var hjemsted for Statens Forstlige Forsøgsvæsen.