Spring til indhold

Østre Landsret

Sø- og landkredetakademiet (unavngivet)
På hjørnet af Fredericiagade og Bredgade ligger Østre Landsrets bygning.

Den er tegnet af bygmestrene Marcantonio Peli, Hans Wiedewelt og Wilhelm Friederich von Platen (1667-1732) og opført som operahus omkring 1700.

Operaen havde indtil da haft til huse i Det ridderlige akademi, der lå på Kongens Nytorv.

Efter få år blev huset dog overtaget af Kadetakademiet, og i en længere periode blev der her uddannet kadetter (dvs. officerer) til både Hæren og Flåden.

I årene 1884-1918 fungerede huset som rigsdagsbygning, mens Christiansborg Slot blev genopbygget efter brand.

Derefter blev det overtaget af Østre Landsret.

oestre-landsrets-bygning-efter-trap-3-res

Mens huset rummede rigsdagen, blev der omkring år 1900 opført en sidebygning i gården  (billedet herunder). Den er tegnet af arkitekt Martin Borch (1852-1937).