Spring til indhold

Østre Landsret

Sø- og landkredetakademiet (unavngivet)

På hjørnet af Fredericiagade og Bredgade ligger Østre Landsrets bygning.

Den er tegnet af bygmestrene Marcantonio Peli, Hans Wiedewelt og Wilhelm Friederich von Platen (1667-1732) og opført som operahus omkring 1700.

Operaen havde indtil da haft til huse i Det ridderlige akademi, der lå på Kongens Nytorv.

Efter få år blev huset dog overtaget af Kadetakademiet, og i en længere periode blev der her uddannet kadetter (dvs. officerer) til både Hæren og Flåden.

I årene 1884-1918 fungerede huset som rigsdagsbygning, mens Christiansborg Slot blev genopbygget efter brand.

Derefter blev det overtaget af Østre Landsret.

Mens huset rummede rigsdagen, blev der omkring år 1900 opført en sidebygning i gården (billedet herunder). Den er tegnet af arkitekten Martin Borch (1852-1937).