Spring til indhold

Kastrup Havn

Den første havn ved Kastrup blev anlagt i forbindelse med Kastrup Værk i midten af 1700-tallet. I 1800-tallet blev den en egentlig industrihavn, der betjente fabrikkerne langs Amager Strandvej.

Udsnit af Blochs kort over Amager 1945.
Udsnit af Blochs kort over Amager 1945.

Havnen blev f.eks. brugt at Kastrup Glasværk (se under Ved Havnen)

Dansk Svovlsyre- og Superphosfatfabrik fik dog sin egen havn, den såkaldte “Syrebro”.

Christian Mølsteds maleri af kreaturer der udskibes fra Kastrup Havn 1896.
Christian Mølsteds maleri af kreaturer der udskibes fra Kastrup Havn 1896.

For at kunne overføre kreaturer til Saltholm ude i Øresund, blev der desuden bygget en anløbsbro for enden af Skøjtevej. Vejen har sit navn efter de fartøjer – skøjter – der sejlede med kreaturerne.

I 1830’erne begyndte folk fra Kastrup at fiske fra havnen. I 1865 blev Kastrup Broforening stiftet med der formål at bygge en fiskerihavn.

Fra 1958 til 1969 var der færgefart til Sverige fra Kastrup Havn.