Spring til indhold

Ved Havnen

Vejen hed tidligere blot Havnevej, fordi den gik ned til Kastrup Havn.

Her lå Kastrup Glasværk, der blev anlagt i 1847 som en filial af Holmegaards Glasværk. Man ønskede at udvide produktionen med et glasværk tæt på København, for at spare på transportomkostningerne, idet en stor del af produkterne blev afsat i København. I Kastrup var der let adgang til råvarerne, sand, soda og kalk. Kul kunne sejles hertil. I 1857 flyttede Holmegårds Glasværk hele produktionen af flasker til Kastrup.

Værket blev tegnet af arkitekt N. S. Nebelong (1806-1871). Det bestod i 1847 af en glashytte, en beboelses- og kontorbygning samt en magasinbygning. Desuden købte man den gamle møllegård på hjørnet af Alléen og Amager Strandvej, for at bruge den til bolig for de omkring 40 ansatte og deres familier.

Glasfremstillingen var dengang svær at planlægge. Glaspusterne måtte kunne arbejde, når massen var klar til det, og derfor var det nødvendigt at de boede i nærheden af værket.

Efterhånden blev der derfor opført en række arbejderboliger tæt på værket i Kastrup. De lå på vejene Alléen, Sals Allé, og Alderdomsvej. På sidstnævnte vej kaldtes boligerne for ”Glasmagerrækkerne”. Glasmagerne betalte indtil 1919 ikke husleje. Der blev oprettet en skole for de ansattes børn, men til gengæld arbejdede nogle af børnene i glashytterne, indtil det i 1913 blev forbudt at anvende børn under 13 år som arbejdskraft i industrien.

Kastrup Glasværk fremstillede mundblæste glas, men senere gik man over til mere industriel produktion, og fremstillede f.eks. medicinglas- og flasker.

I 1907 blev de danske flaskeproducenter enige om at slå deres virksomheder sammen, for at undgå den indbyrdes konkurrence. A/S Kastrup Glasværk kom dermed til at omfatte værker i Kastrup, Hellerup, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg. 

Helt ind til 1930’erne blev flaskerne mundblæst, men i 1938 gik man over til maskinfremstilling.

Oliekrisen i 1970’erne var alvorlig for glasværkene, og i 1979 lukkede Kastrup Glasværk. I dag er der ingen spor af værket længere.

Grunden blev i 2000 købt af entreprenørfirmaet Skanska, der har opført flere bygninger, f.eks. en kontorbygning for firmaet Fehring og et hotel. Området er udviklet under navnet Scanport.