Spring til indhold

Ved Havnen

Vejen hed tidligere blot Havnevej, fordi den gik ned til Kastrup Havn.

Her lå Kastrup Glasværk, der blev anlagt i 1847 som en filial af Holmegaards Glasværk. Man ønskede at udvide produktionen med et glasværk tæt på København, for at spare på transportomkostningerne, idet en stor del af produkterne blev afsat i København.

Ved havnen var der let adgang til at få leveret råvarerne, som mest bestod af sand, soda og kalk samt kul, der var nødvendigt til at fyre i glasovnene.

Kastrup Glasværk. Tegning af P. J. Ørsted, 1885 (Tårnby Stads- og Lokalarkiv).

Værket blev tegnet af arkitekt N. S. Nebelong (1806-1871). Det bestod i 1847 af en glashytte, en beboelses- og kontorbygning samt en magasinbygning. Desuden købte man den gamle møllegård på hjørnet af Alléen og Amager Strandvej, for at bruge den til bolig for de omkring 40 ansatte og deres familier.

Glasfremstillingen var dengang svær at planlægge. Glaspusterne måtte kunne arbejde, når massen var klar til det, og derfor var det nødvendigt at de boede i nærheden af værket.

Efterhånden blev der derfor opført en række arbejderboliger tæt på værket i Kastrup. De lå på vejene Alléen, Sals Allé, og Alderdomsvej. På sidstnævnte vej kaldtes boligerne for ”Glasmagerrækkerne”. Glasmagerne betalte indtil 1919 ikke husleje. Der blev oprettet en skole for de ansattes børn, men til gengæld arbejdede nogle af børnene i glashytterne, indtil det i 1913 blev forbudt at anvende børn under 13 år som arbejdskraft i industrien.

Kastrup Glasværk fremstillede mundblæste glas, men senere gik man over til mere industriel produktion, og fremstillede f.eks. medicinglas- og flasker. Der blev også lavet de såkaldte serviceglas, altså glas til at dække bord med, og sukkerskåle, flødekander m.m.

Københavnske restauranter, som f.eks. Hotel d’Angleterre, fik fremstillet drikkeglas med eget navn og monogram i Kastrup.

I 1857 flyttede Holmegårds Glasværk hele produktionen af flasker til Kastrup.

I 1907 blev de danske flaskeproducenter enige om at slå deres virksomheder sammen, for at undgå den indbyrdes konkurrence. A/S Kastrup Glasværk kom dermed til at omfatte værker i Kastrup, Hellerup, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg. 

I 1930’erne blev flaskerne endnu mundblæst, men efterhånden gik man over til maskinfremstilling. Der blev dog blæst glas med “mundkraft” helt frem til 1968.

I 1955 startede man en produktion af kunstglas, som bl.a. designeren Jakob Bang formgav.

Oliekrisen i 1970’erne var alvorlig for glasværkerne, og i 1979 lukkede Kastrup Glasværk. I dag er der ingen spor af værket længere.

Grunden blev i 2000 købt af entreprenørfirmaet Skanska, der har opført flere bygninger, f.eks. en kontorbygning for firmaet Fehring og et hotel. Området er udviklet under navnet Scanport.

Foran Ferrings bygning står skulpturen “Two Trees” (herunder), der er udført af Gudmar Olovson.