Landemærket

Gadens navn betyder, at her lå bygrænsen. Området udenfor var før 1600-tallet byens udkant.

Tidligere kaldtes gadestykket fra Åbenrå og ud til volden ved Gothersgade for Slippen.

Husene på vestsiden er eksempler på ”ildebrandshuse”, opført efter branden i 1728. Se mere om bevaring af karréen under Åbenrå.