Fælledvej

Vejen har sit navn, fordi den førte ud til >Nørre Fælled. Her gik der køer på græs, og når de skulle malkes, samlede man dem på malkepladsen, der lå hvor Sankt Hans Torv ligger i dag.

Efter Nørrebro i 1852 var åbnet for bebyggelse, fordi de militære beskyttelseszoner blev ophævet, blev Fælledvej bebygget.

Enkelte ejendomme lå her dog i forvejen. Det gjaldt f.eks. Fælledvej 12, hvor der fra 1861 til omkring 1906 var Nørrebros Døtreskole. Fra 1912 lå her Fælledvejens Skole.

Fælledvej 12 er i sin oprindelse opført i 1800 og er blandt Nørrebros ældste. bygninger, der stadig eksisterer i dag.

På Fælledvej 20 blev der i 1884 opført en politistation (billedet herover). Den er ligesom brandstationen, der ligger bagved, tegnet af Hans J. Holm (1835-1916).

Politistationen på Fælledvej lukkede i 1977. I dag benyttes bygningen af Politimuseet.