Spring til indhold

Kildeskovsvej

Kildeskoven var en lille skov, som blev plantet af præsten ved Gentofte Kirke, Hans Jørgen Christian Høegh (1738-1805).

Hans navn har inspireret til flere vejnavne, f.eks. Høeghsmindevej.

Lige syd for Kildeskoven lå en kilde omtrent, hvor Gentofte Tennisklubs anlæg er i dag. Selve skoven lå, hvor Kildeskovshallen ligger i dag.

Skoven lå på en jordlod, der hørte til præsteembedet. Der var en servitut på grunden, at præstefamilien i Gentofte altid havde lov til at hente vand fra kilden.

I skoven var der i begyndelsen af 1900-tallet nogle lysthuse, hvor man kunne nyde sin medbragte mad og købe drikkevarer fra et lille traktørsted.

Udsnit af Kort over Kjøbenhavns Omegn 2 – 1844 – Tegnet af Dodt og Bull. (Det Kgl. Bibliotek).

I Kildeskoven kunne man møde bisserne fra de københavnske fælleder, der var blevet “hjemløse” efter anlægget af Fælledparken i 1909. Der var kun en enkelt, lokal politibetjent så soldaterne fra Jægersborg Kaserne måtte sættes ind, for at anholde billederne.

Kildeskovsvejen blev formentlig anlagt lige efter 1900 og fik sit navn i 1914. Den nordligste del var indtil 1934 en del af Maltegårdsvej.

Kilden og kildeskoven har inspireret til vejnavnene Kildedalen og Kildeskovstien.

Kildeskovshallen blev planlagt i slutningen af 1940’erne som et center for kultur- og fritidsaktiviteter for hele Gentofte Kommune.

Det var skibsreder A. P. Møller, der ejede grunden. Efter en nordisk arkitektkonkurrence, valgte man et projekt udformet af arkiteterne Hans Dall og Torben Lindhardtsen.

Kildeskovshallens svømmebassin stod færdig i 1969 og et par år senere udvidet med boldhaller og cafeteria.