Spring til indhold

Vendersgade

Gadens navn skal ses i sammenhæng med Gothersgade. Tidligere var “den gothers og de venders” en del af de danske kongers titel. Venderne var et folk der boede langs Østersøkysten.

Gothersgade og Vendersgade ligger på hver side af Frederiksborggade og munder ud i Søtorvet. Før Frederiksborggade blev ført igennem fra Nørreport til Dronning Louises Bro, gik udfaldsvejen hvor Vendersgade er i dag.

Gaden hed Nørrealléen eller Nørreports Allé og var beplantet med lindetræer i flere rækker langs siderne.