Retterstedet

Ved Dalslandsgade lå fra omkring 1800 til midt i 1850’erne et rettersted, hvor alvorlige straffe over forbrydere fra Storkøbenhavn blev eksekveret.

Det blev formentlig placeret ovenpå den tidligere svenske skanse, der lå her.

Tidligere havde retterstedet ligget flere andre steder, bl.a. på Vesterbro og ved Slagtervangen på Østerbro.

Retterstedet lå lige syd for de latrinkuler, som var anlagt syd for den nuværende Vermlandsgade.

Den første henrettelse fandt sted 25.3.1806. Tjenestekarl Niels Jensen fra Store Magleby var dømt til døden for mord.

Den sidste henrettelse skete 19.5.1857 af smedesvend Christian Julius Jensen, der var  dømt for mord på sin hustru.

I alt blev der gennemført ca. 35 henrettelser, alle ved halshugning. Derfor bruges stadig udtrykket “Amager halshug”, som en besværgelse.

Der er i dag ingen spor tilbage af retterstedet, som lå hvor industribygningerne i Dalslandsgade 7 ligger i dag.