Sundholm

I 1899 købte Københavns Kommune den såkaldte Tyrefælled, som var den østlige del af Amager Fælled.

På arealet blev der dels opført to skoler, Sundholm Skole (senere Amagerbro Skole) og Sundbyvester Skole, dels institutionen Sundholm der var en erstatning for Københavns Ladegård ved Aaboulevard, som var en arbejdsanstalt for f.eks. tiggere, vagabonder og “løsagtige” kvinder.

Sundholm blev tegnet i 1905-1908 af arkitekten Emil Jørgensen (1858-1942) og bestod fra starten af hele 22 bygninger, der rummede værelser samt værksteder og servicebygninger. En del af de ansatte havde tjenestebolig på området.

DSC_0924RES

Institutionen var i vidt omfang selvforsynende. Fra 1919 havde man et omfattende svinehold, med omkring 1.000 svin. De blev fordret med madaffald fra Københavns hospitaler og når grisene blev slagtet, blev de til hospitalsmad igen. Køkkenbygningen ses på billedet herover.

DSC_0917RES

Anstalten var indhegnet, og det var kun muligt at komme ind og ud gennem to porte mod hhv. Sundholmsvej og Amager Fælledvej (billedet herover). Portbygningerne er stadig bevaret.

Rundt om hele anlægget blev anlagt en tre meter dyb voldgrav, som dog blev overdækket i 1950'erne.

Rundt om hele anlægget blev anlagt en tre meter dyb voldgrav, som dog blev overdækket i 1950’erne. Graven var i første omgang opstået, da man gravede jord til at fylde arealet op før byggeriet, men har givetvis også tjent til at holde beboerne inde.

Sundholm bestod af flere dele: Dels en arbejdsanstalt, hvor man optog personer der var i stand til at arbejde, men som ikke kunne forsørge sig selv. Dels en tvangsanstalt, som rummede personer der var anbragt på baggrund af en dom. Begge var adskilt i en mands- og en kvindeafdeling. Endelig havde Sundholm sit eget sygehus.

I alt havde Sundholm plads til omkring 1.000 beboere – eller “lemmer”, som de kaldtes. Hovedparten var kriminelle, prostituerede, hjemløse eller psykisk syge.

Efter socialreformen i 1930’erne ændredes klientellet gradvist, og Sundholm blev i højere grad et herberg for hjemløse m.m.

I 1950’erne blev en del af bygnngerne brugt til Sønderbro Hospital, der var et specialsygehus for kvindesygdomme.