Andreas Bjørns Gade


Gaden er opkaldt efter storkøbmanden Andreas Bjørn (1703-1750), som havde et skibsværft og en handelsplads på Christianshavn. Værftet lå på den såkaldte Bjørnsholm (i dag Wilders Plads), for enden af Strandgade.

Andreas Bjørn. Maleri i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Andreas Bjørn. Maleri i Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Gadens huse blev opført i 1901 som en del af del såkaldte “Alladin-Kvarter” (efter boligselskabet A/S Alladin), der også omfatter Burmeistergade, Bodenhoffs Plads, Brobergsgade og husene mod kanalen i Overgaden Oven Vandet.

Komplekset har nogle meget prangende facader mod kanalen, men en meget høj udnyttelse af grunden og er indenfor fyldt medsnævre gårde uden ret meget dagslys.

Byggeriet dækkede især det store behov for boliger til arbejderne på Holmen og Burmeister & Wains skibsværft.

dsc_0214-res