Blegdamsvej

1784 - København (Udsnit)
Vejen har navn efter blegdammene, der lå uden for Sortedamssøen. Her blev der bleget lærred, som blev blødt og lyst af at ligge i solen.

Blegdamsvejen nævnes første gang i 1694, så på dette tidspunkt har blegeriet været i gang. I 1878 blev >Fredensbro bygget, for at skabe forbindelse fra byen til området udenfor.

I tilknytning til blegepladserne, blev der etableret flere katuntrykkerier, som udsmykkede de blegede bomuldslærreder. Der kom også et væveri og en voksdugfabrik, så midt i 1800-tallet var der her et helt industrikvarter.

blegdam-efter-bruun-res

Principtegning for én af blegdammene, hvor man ser lange lærredsbaner lagt ud i solen. Øverst er dammene, der er fyldt op med den væske (lud), som blegeprocessen fremmes af.

I anden halvdel af 1800-tallet blev blegepladserne efterhånden omdannet til boligformål. >Ryesgade delte området igennem og der kom flere mindre sideveje.

Udenfor vejen lå Blegdams Fælled, som i dag delvist indgår i >Fælledparken.

Langs Blegdamsvej ligger endnu en række store institutioner, f.eks. Rigshospitalet.