Olivia Nielsens Gade

Flere veje i kvarteret er opkaldt efter fremtrædende personer i arbejderbevægelsen.

Anna Olivia Nielsen (1851-1910) var den første formand for Kvindeligt Arbejderforbund og også medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Den blinde gade hed fra 1959 Sporgade, fordi et jernbanespor førte gennem gaden til de to virksomheder General Motors og Nordisk Diesel.

Vejen blev omdøbt i 2009 i anledning af 100-året for indførelse af kvindelig valgret til borgerrepræsentationen.