Brorsonsgade

Gaden har sit navn efter salmedigteren Hans Adolf Brorson (1694-1764).

I kvarteret er også KingosgadeBoyesgade og Oehlenslägersgade opkaldt efter salmedigtere.

Gaden fik sit navn i 1884.