Rørholmsgade

1872 - Udsnit Rørholm
Gaden er opkaldt efter ejendommen Rørholm, der lå her.

Ejeren, grosserer Th. Weber, udstykkede dens jorder, og Webersgade blev opkaldt efter ham.