Woltersgade

Gaden er opkaldt efter den lokale grundejer, distriktslæge Niels Wolters (1821-90).

Han var den første, der byggede et hus i gaden.

Woltersgade er anlagt på en udstykning fra gården Godthaab, der lå ved Holmbladsgade.