Spring til indhold

Sankt Knuds Vej

Vejen har sit navn efter den danske konge Knud den Hellige ( – 1086), der blev gjort til helgen og derfor kaldtes Sankt Knud.

Sankt Knuds Vej er anlagt i 1860’erne og navnet blev foreslået af en grundejer.

Vejen havde fra begyndelsen kun spredt villabebyggelse. Billedet herover er optaget i 1868 og set fra Niels Ebbesens Vej mod Gammel Kongevej.

En del af villaerne på Sankt Knuds Vej blev opført i 1860’erne. Sankt Knuds Vej 4 (herover) er fra 1868.

Mellem villaerne ligger lidt overraskende et elværk. Sankt Knudsværket blev opført af Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitetsselskab, og skulle levere strøm til den elektriske sporvognslinje, der bl.a. kørte ad Niels Ebbesens Vej.