Classensgade

dsc_0404-res
Gaden er opkaldt efter generalmajor Johan Frederik Classen (1725-1792), der havde en større ejendom i området, der hed Classens Have. Den lå dog ikke samme sted, som det nuværende parkanlæg med samme navn.

Efter Classens død i 1792 blev ejendommen og hans øvrige formue hensat i en slags fond, Det Classenske Fideicommis, som støttede velgørende formål.

Classensgade er anlagt i 1860’erne efter nedlæggelsen af demarkationsterrænet foran de københavnske volde.

Ved Classensgade lå en ejendom, Justineborg, der var opkaldt efter Johan Frederik Classens svigerinde.

I gården til Classensgade 11 ligger Øbrogård, der er et af de sidste, bevarede landsteder på Østerbro. Stedet hed også “Vennero” og er opført i begyndelsen af 1800-tallet.

“Classensgård”, Classensgade 17-19 er et eksempel på, hvordan man har udnyttet grunden til flest mulige lejligheder, uden at skulle bygge baghuse.