Vesterled

Vejnavnet har ikke nogen lokal tilknytning. Vesterled er en gammel, romantisk betegnelse for de landområder, der ligger mod vest.

Vesterled er navngivet sammen med Østerled, som ligger i samme kvarter, hvor vejene blev anlagt omkring 1917.

Vesterled ligger omtrent, hvor kystlinjen gik før i tiden.