Spring til indhold

Gardes Allé

Carl Frederik Garde (1868-1908) var svigersøn til Dethlef Olsen der i årene 1895 til 1913 ejer af landstedet Øregård.

Garde var initiativtager til sporvognslinjen, der fra 1862 kørte ad Strandvejen til Klampenborg.

Gardes Allé blev anlagt på Øregårds strandgrunde, der blev udstykket efter Gentofte Kommune erhvervede dem i 1917.