Spring til indhold

Metropolitanskolen

Metropolitanskolen er grundlagt i 1200-tallet, og er Københavns ældste skole. Den startede som Vor Frue Skole, altså en skole knyttet til domkirken.

Man havde ønsket at kalde skolen for Københavns Katedralskole, men da Københav formelt hørte under Roskilde Stift, mente biskoppen i Roskilde, at der ikke kunne være to katedralskoler. Navnet blev derfor et kompromis, hvor man indsatte betegnelsen for landets hovedstad (metropolen).

Fra 1468 lå skolen i Dyrkøb hvor Soldins Stifelse er i dag. Dens bygning blev ødelagt ved englændernes bombardement i 1807 og man besluttede at opføre en ny i Fiolstræde.

Det skete i årene 1811-15 efter tegninger af arkitekten C. F. Hansen (1766-1845).

Han tegnede nogle år senere også et gymnastikhus (herunder) til skolen, som ligger umiddelbart syd for den.

På facaden står skolens motto “Diciplina sollerti fingitur inenium” (Ved kyndig undervisning dannes ånden). I Hans Scherfigs roman Det forsømte forår, som foregår på Metropolitanskolen, oversættes det latinske citat dog som “Øretæver er godt for den åndelige udvikling”.

I første halvdel af 1900-tallet havde skolen pladsmangel, og i 1940 flyttede den til Struenseegade på Nørrebro.

Vor Frue Kirke havde også en skole for de mindrebemidlede, som lå i Peder Hvitfeldts Stræde.