Spring til indhold

Kastrupvej (Kastrup)

Kastrupvej er en fortsættelse af Kastrupvej i Sundbyvester.

Udsnit af Fr Bülows kort over Amager 1794. Gårdene ligger i række langs Kastrupvejs østside.
Udsnit af Fr Bülows kort over Amager 1794. Gårdene ligger i række langs Kastrupvejs østside.

Vejen var den gamle forbindelse fra det østlige Amager til København. I 1770’erne blev den til dels afløst af Amager Landevej, men havde nok stadig betydning for den lokale trafik.

Kastrupvej var hovedgaden i Kastrup landsby. Langs gadens østlige side lå ni bondegårde og bag dem en række husmandssteder.

I 1834 brændte seks gårde og to huse, og flere blev genopbygget udenfor landsbyen. Kun Kastrupgård er bevaret i dag.

Tidligere her vejen Kastrupgårdsvej mellem Saltværksvej og Ved Diget. Efter omlægningen af vejen omkring 1950, blev navnet Kastrupgårdsvej i stedet brugt til en mindre villavej bagved Kastrupgård.

Kastrup Skole fik i 1906 en ny bygning (billedet herunder) ved hjørnet af Kastrupvej og Saltværksvej. Skolen havde tidligere ligget ved Rådhusvænget.

Skolebygningen blev tegnet af P. J. Bacher og facaden fulgte dengang vejens lidt skrå forløb, som det ses på kortet herover. I dag er den en del af Skottegårdsskolen.

I dag er der næsten udelukkende nyere etagebyggeri langs Kastrupvej. F.eks. opførtes omkring 1960 Lufthavnsparken i Skottegården.