Thorupsgade

Gaden er opkaldt efter kancelliråd Ole Thorup (1805-1883), der udstykkede grundene i området.

For en del af de penge Thorup tjente på at sælge grundene i gaden, opførte han i 1859 Thorups Stiftelse i Thorupsgade 6-8. Her var der boliger for bl.a. enker efter embedsmænd.