Spring til indhold

Duntzfelts Allé

Christian Wilhelm Duntzfeld (1762-1809) stammede fra Indien og var var en af Københavns betydeligste storkøbmænd og var på et tidspunkt den rigeste i byen. Han var desuden ansat i Asiatisk Kompagni, hvor han bl.a. administrede de danske kolonier i Indien.

Duntzfelt ejede landstedet Ordruphøj i Ordrup, men fordi hans kompagnon, Johannes Søbøtker, ejede landstedet Øregård, fik de begge veje opkaldt efter sig i Hellerup, som også har en Søbøtkers Allé.

I Danmark var han kompagnon med Frederik de Coninck, hvis datter han giftede sig med.

Duntzfelts Allé blev navngivet i 1901.

På Duntzfelts Allé 8 (herunder) åbnede i 1903 Plockross’ Drengeskole.

Den blev i 1918 overtaget af kommunen, som omdannede den til en gymnasieskole, som i 1924 flyttede til nye bygninger på Gersonsvej under navnet Øregård Gymnasium. Herefter var bl.a. Gentofte Handelsskole i bygningen.