Prøvestenen


Prøvestenen er oprindeligt et fort, anlagt på en kunstig ø uden for Amagers østkyst. Fortets opgave var at forsvare indsejlingen til Københavns havn.

Fortets historie går helt tilbage til 1713, hvor man sænkede flydedokken ”Prøvestenen”, for at man kunne bygge et forsvarsværk ovenpå. Det var dog først omkring 1860, at anlægget blev bygget færdigt. Det var dengang ét at Danmarks ældste bygningsværker i beton.

I 1922 blev Prøvestenen nedlagt som forsvarsværk, og omdannet til depot for olie og benzin.

I dag er ”benzinøen”, som anlægget kaldes, ikke offentligt tilgængeligt.