Kalveboderne

1728 - Udsnit Kalveboderne

Farvandet mellem Amager og Sjælland har måske sit efter “kalv” – små øer eller holme ude i vandet.

Navnet kan dog stamme fra, at der tæt ved vandet – måske på Amager Fælled – har været ”boder” (læskure) til kalve.

I 1600- og 1700-tallet brugtes navnet også mere snævert om det område, der lå umiddelbart udenfor Langebro.