Spring til indhold

Goldschmidtsvej

Vejene i kvarteret syd for Peter Bangs Vej er udlagt omkring 1910 og har navne efter fremtrædende personer fra Frederiksberg.

Forfatteren Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887) boede på Frederiksberg i sine sidste leveår.

Aron Meïr Goldschmidt. Foto af Hansen og Weller (Det Kgl. Bibliotek).

På Goldschmidtvej ligger en bebyggelse af rækkehuse opført omkring 1930. De er bl.a. tegnet af tegnet af arkitekterne Arthur Wittmack og Vilhelm Hvalsøe.