Spring til indhold

Nørre Søgade

Efter nedlæggelsen af voldene omkring den indre by, blev der anlagt et helt nyt kvarter mellem den gamle fæstningsring og søerne.

På østsiden af søerne etableredes et gadeforløb, bestående af Vester Søgade, Nørre Søgade og Øster Søgade.

Nørre Søgade blev anlagt i begyndelsen af 1870’erne.

Tidligere lå en række landejendomme ud mod Peblingesøen, f.eks. gården Elisabethsminde. Egentlig etagebebyggelse kom først ved Kjeld Langes Gade omkring 1880. 

Langs søerne gik den såkaldte Kærlighedssti. Bemærk at på kortet herover fra 1850’erne kaldes stien langs søen dog for Ægteskabsstien.

En del af ejendommene langs Nørre Søgade er opført i 1880’erne.

Lærlingeplejehjemmet. Foto af Peter Elfelt, 1911 (Københavns Museum).

På en blind sidegade ved Nørre Søgade 11 ligger Lærlingeplejehjemmets bygning.

Den blev opført i 1881 af Foreningen til Lærlinges uddannelse i Håndværk og Industri med G.E.W. Møller som arkitekt. Her var plads til 110 unge lærlinge, der fik billig kost og logi.

I 1965 blev lærlingehjemmet omdannet til hotel.

På hjørnet af Charlotte Ammundsens Plads ligger to ens, spejlvendte ejendomme (herover). Der er tegnet af arkitekterne Ferdinand Jensen (1837-1890) og Valdemar Petersen (1830-1913) i 1875.

I den ene, Nørre Søgade 27, lå fra 1923 Arbejdernes Læseselskab, der tidligere havde haft til huse i Nansensgade.

På tegningen herover ses på hjørnet af Nørre Søgade og Gyldenløvesgade Katolsk-Apostolske Kirke, der blev indviet i 1871.

Kirken er tegnet af det engelske firma John Belcher & Søn i en engelsk, nygotisk stil.