Spring til indhold

Vognmandsmarken

Vejen er anlagt omkring 1920, men navnet er meget ældre.

Området var fra 1560’erne udlagt til de københavnske vognmænd, som kunne have deres heste på græs her.

Lauget blev nedlagt i midten af 1800-tallet og byen København fik arealet.

1893 blev en del overtaget af Forsvaret som øvelsesterræn for Svanemøllens Kaserne, mens resten blev bebygget.

Mellem Vognmandsgade og >Venøgade ligger beboelsesejendommen Østergården, der er opført i 1932 og tegnet af arkitekterne Kay Fisker og C. F. Møller.