Spring til indhold

Tranegårdsvej

Tranegården var en bondegård, der i 1760’erne flyttede fra Gentofte landsby og ud på marken. Gården lå omtrent, hvor >Charlottenlundvej går i dag.

Gården ophørte som selvstændigt landbrug omkring 1800, og en del af dens jord blev lagt til gården Høeghsminde.

Langs Tranegårdsvej lå avlsbygningerne til Øregård.

På hjørnet af Tranegårdsvej og Strandvejen lå villaen Rigihus. Den blev i 1890 revet ned og erstattet af beboelsesejendommen Rigihus.