Spring til indhold

Svenskelejren

Under svenskernes belejring af Købehavn i krigen 1658-1660 etablerede de en kæmpemæssig lejr til deres soldater i området bag Bellahøj.

Lejren hed Carlstad efter den svenske konge, Carl den 10. Gustav.

Carlstad havde op til 30.000 indbyggere, hvilket var lige så mange, som der boede indenfor Københavns volde. Det var dog kun de 10.000, som var soldater. Resten var civile, der understøttede den svenske hær.

Natten til den 11. februar 1659 forsøgte svenskerne et angreb på København. Men de kunne ikke passerer byens volde, og måtte trække sig tilbage igen til Carlstad. Ca. 600 omkom under stormen – heraf 580 svenske.

Carlsted omfattede et større område, der strakte sig fra Bellahøj til Brønshøj Kirke. Den var omgivet af en fire kilometer lang vold. Byen eksisterede i de to år belejringen varede og blev så nedlagt igen. Svenskerne fjernede dog ikke resterne – det var overladt til bønderne i Brønshøj.

Udsnit af Pufendorfs kort over belejringen af København. 1696 (Det Kgl. Bibliotek). “Castra Suecorum” ses øverst på kortudsnittet.

Vejen Svenskelejren blev navngivet i 1936. Tidligere hed den Nordre Bivej.

På Svenskelejren ligger Bellahøj Skole, der blev opført i 1936. Den var der altså et stykke tid før højhusene på Ved Bellahøj kom til i 1950’erne.

Skolen er tegnet af arkitekten Viggo Jacobsen (1888-1975), der senere også tegnede den nærliggende Rødkilde Skole. Den havde fra starten plads til ca. 1550 elever.

Bellahøj Skole var den første i København, der havde et stjernekammer – hvor eleverne kunne opleve en visualisering af stjernerne på himlen. Idéen til kammeret kom fra Frederik Vedsø fra Københavns Borgerrepræsentation.

I skolens forhal hænger en frise, der fortæller historien om den svenske lejr Carlstad. Frisen er udført af Viggo Guttorm-Petersen (1902-1962).

Skolens indvendige trappe er udsmykket med en glasmosaikrude udført af Niels Mandrup Bruun (1918-1993) og opsat i 1962.