Emiliekildevej

Vejen er opkaldt efter en kilde, som springer ud af bakkeskråningen ved Strandvejen.

Emilie Kilde. Tegning af August Heimburger (Illustreret Tidende)

Kilden er opkaldt efter grevinde Emilie Schimmelmann (1752-1780) hvis mand, grev H. E. Schimmelmann, fik opsat et mindesmærke for hende ved kilden, efter at hun var død.

Schimmelmann-parret boede på Sølyst, der ligger ovenfor kilden.

Monumentet er tegnet af billedhuggeren Nicolai Abildgaard (1743-1809). Det er i dag fredet.

Mindestøtten for Emilie Schmimmelmann ved kilden bærer et vers, hvor der bl.a. står: “Her vanked du eengang, agh forlængst ey meer. Helligt er det sted, du yndede.”