Spring til indhold

Emiliekildevej

Vejen er opkaldt efter en kilde, som springer ud af bakkeskråningen ved Strandvejen.

Emilie Kilde. Tegning af August Heimburger (Illustreret Tidende)

Kilden er opkaldt efter grevinde Emilie Schimmelmann (1752-1780) hvis mand, grev H. E. Schimmelmann, fik opsat et mindesmærke for hende ved kilden, efter at hun var død.

Schimmelmann-parret boede på Sølyst, der ligger ovenfor kilden.

Monumentet er tegnet af billedhuggeren Nicolai Abildgaard (1743-1809). Det er i dag fredet.

Mindestøtten for Emilie Schmimmelmann ved kilden bærer et vers af den norske forfatter Chresten Pram, hvor der bl.a. står: “Her vanked du eengang, agh forlængst ey meer. Helligt er det sted, du yndede.”

På Emiliekildevej 47 ligger Damgården, der oprindeligt var en bondegård i Ordrup landsby. I 1770 flyttede den ud fra byen og kom til at ligge ved de marker tæt på Øresund, som ejeren havde fået tildelt ved omfordelingen af landsbyjorden.