Spring til indhold

Christianshavns Torv

tugt-og-forbedringshuset-efter-bruun-res


I den oprindelige byplan for Christianshavn fra begyndelsen af 1600-tallet, var der planlagt et centralt torv. Det skulle ligge på det højeste punkt på øen Refshalen, der lå på stedet i forvejen.

Imellem 1868 og 1888 blev der holdt grønttorv her, hvilket var bekvemt for bønderne fra Amager. I denne periode var torvet egentligt forbeholdt amagerbønderne, men også gartnere andre steder fra kom hertil.

Derfor var trængslen så stor, at man måtte regulere torveforholdene og først tillade bønderne at køre ind på torvet kl. halv seks. Derfor holdt de med deres torvevogne i de tilstødende gader og ventede på signalet til indkørsel blev givet – og så stormede alle frem. Handelen skulle slutte igen kl. 9, men mange fortsatte dagens handel på det gamle grønttorv ved Amagertorv.

Efter 20 år blev torvehandlen flyttet til det nyanlagte grønttorv på Israels Plads.

christianshavns-realskole-res

På Christianshavns Torv lå tidligere en realskole på hjørnet af Overgaden Oven Vandet. Skolen indgik senere i Christianshavns Gymnasium.

Der er i dag ikke nogen af de oprindelige bygninger tilbage på Christianshavns Torv. Flere af de ældre huse forsvandt, da Torvegade i 1930’erne blev udvidet til at være hovedfærdselsåren mellem Sjælland og Amager.


På torvet ligger “Lagkagehuset” (billedet herover), der er opført i 1930’erne. Dengang var beton stadig ikke var almindeligt som byggemateriale, så de vandrette bånd på husets facade er lavet af mursten, men pudset, så de ligner beton. Huset har givet navn til en bageri-kæde af samme navn.

Hvor “Lagkagehuset” ligger i dag, lå tidligere Tugt- og børnehuset, som var en straffe- og opdragelsesanstalt.