Spring til indhold

Holtegade

En del gader i denne del af Nørrebro er opkaldt efter byer eller steder i Nordsjælland.

Gaden er anlagt i 1890’erne og hed i begyndelsen Knudsgade. Dette navn var imidlertid allerede i brug på Vesterbro, hvor det var betegnelsen for den nuværende Eskildsgade. Derfor ændrede man gadenavnet til Holtegade.

Gaden var i de første år kun en kort, blind gade, der udgik fra Nørrebrogade. Omkring 1900 blev den ført igennem til Julius Bloms Gade.