Bethlehemskirken

Tre kvinder havde i 1886 stiftet Foreningen til opførelse af små kirker i København, som arbejdede for at afhjælpe manglen på kirker i den hastigt voksende by.

De overtog en kirkebygning fra en frimenighed i baggården til Blågårdsgade 40, og indrettede den til folkekirke for kvarteret. I folkemunde blev den kaldt “De unge pigers kirke”.

Bygningen var oprindeligt tegnet af arkitekten Robert Møller.

“Baggårdskirken” blev fra 1889 en filialkirke til Sankt Johannes Kirke og senere til Hellig Kors Kirke. I 1917 blev Bethlehemskirkens sogn selvstændigt.

I 1938 kunne sognet indvie en ny kirkebygning, der ikke længere lå i baggård, men med facade til den nye gennemgående vej Åboulevard. Den nuværende kirke er tegnet af arkitekten Kaare Klint (1888-1954), der også har tegnet det meste af inventaret.