Spring til indhold

Danneskiold-Samsøes Allé

Frederik Danneskiold-Samsøe (1703-1770) var marineminister under kong Christian den 6. og én af hovedmændene bag udflytningen af flådebasen i København fra Gammelholm til Holmen.

I 1735 blev Danneskiold-Samsøe chef for Holmen og iværksatte en modernisering og udbygning af området.

Frederik Danneskiold Samsøe. Stik udført af Gerhardt Lahde efter maleri af Peter Als. 1795 (Det Kgl. Bibliotek).

Vejen blev navngivet i 1996.

Langs alléen ligger en række magasiner, værksteder og smedjer, der fungerede ved Holmens skibsbyggeri.

Bygningerne bruges i dag bl.a. af Det Kongelige Akademi, der uddanner arkitekter, designere og konservatorer.

Ved Eik Skaløes Plads ligger kobbersmedjen, der er bygget i 1884. Den er tegnet af arkitekten Ferdinand Meldahl.

Meldahl tegnede også den store ankesmedje (herunder), som er fra 1861.

Mellem Leo Mathisens Vej og Per Knutzons Vej ligger et af Flådens magasiner, som blev opført i 1860.

Modelkammeret (herover) rummede en samling af skibsmodeller, som blev anvendt i forbindelse med skibsbyggeri. Bygningen er tegnet af bygningsinspektøren Carl Theodor Andersen (1835-1916).

Det store beklædningsmagasin er fra 1888. Også denne bygning er opført af C. T. Andersen. Bygningen anvendes i dag af arkitektskolen.

Bag Kunstakademiets Arkitektskole står en buste af akademiets stifter, kong Frederik den 5 (herunder).

Busten er en kopi efter Jacques-Francois-Joseph Saly’s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads.

Knud Nellemose har udført en buste af arkitekten Steen Eiler Rasmussen (herunder), der er opstillet ved arkitektskolen.

I gården står også det anonyme værk “Murstenstårn” (herunder).